منوی یک

100% چلو کوبیده مخصوص
50% جوجه کباب مخصوص
سالاد فصل
نوشابه قوطی

منوی دو

50% باقالا پلو با گوشت بره
50% زرشک پلو با مرغ
سالاد فصل
نوشابه قوطی

منوی سه

50% باقالا پلو با گوشت بره
50% چلو جوجه کباب مخصوص
سالاد فصل
نوشابه قوطی
 
 

منوی چهار

50% باقالا پلو با گوشت بره
50% زرشک پلو با مرغ
50% چلو جوجه کباب مخصوص
سالاد فصل
نوشابه قوطی

منوی پنج

50% باقالا پلو با گوشت بره
50% چلو لقمه مخصوص
50% چلو جوجه کباب مخصوص
سالاد فصل
نوشابه قوطی

منوی شش

50% باقالا پلو با گوشت بره
50% زرشک پلو با مرغ
25% جوجه مخصوص
25% لقمه مخصوص
سالاد فصل
نوشابه قوطی
 
 

سلف سرویس یک

50% باقالا پلو با گوشت بره
50% زرشک پلو با مرغ
شیرین پلو با مرغ
چلو زعفرانی
30% جوجه مخصوص
30% لقمه مخصوص
بیف استراگانف
خورشت فسنجان
خورشت انتخابی
بال کبابی
ته چین
کشک بادمجان

سالاد فصل / سالاد شیرازی / سالاد کلم
ژله / کرم کارامل / کیک بستنی
نوشابه / دلستر / دوغ

سلف سرویس دو

50% باقالا پلو با گوشت بره
50% زرشک پلو با مرغ
شیرین پلو با مرغ
آلبالو پلو با مرغ
چلو زعفرانی
30% جوجه مخصوص
30% لقمه مخصوص
بیف استراگانف
چیکن استراگانف
ژیگو با زبان
میگو سوخاری
خورشت فسنجان
ته چین
خورشت انتخابی
کشک بادمجان
دیس سبزیجات

سالاد فصل / سالاد روس / سالاد شیرازی / ماست و خیار / سالاد کلم
ژله / کرم کارامل / کیک بستنی / پلیمبر
نوشابه / دلستر / دوغ

سلف سرویس سه

باقالا پلو با گوشت بره
زرشک پلو با مرغ
شیرین پلو با مرغ
آلبالو پلو با مرغ
چلو زعفرانی
50% جوجه مخصوص
50% لقمه مخصوص
بیف استراگانف
چیکن استراگانف
ژیگو
زبان
خورشت فسنجان
ته چین
خورشت انتخابی
کشک بادمجان
دیس سبزیجات
میگو سوخاری
ماهی قزل آلا سوخاری
بره درسته هر 100 نفر یک عدد
ماهی شیر درسته هر 70 نفر یک عدد
بوقلمون هر 70 نفر یک عدد

سالادها / سالاد فصل / سالاد روس / سالاد کلم / ماست و خیار / سالاد شیرازی / سالاد اندونزی / سالاد ماکارانی
ژله / کرم کارامل / کیک بستنی / پلیمبر / شارلوت
نوشابه / دلستر / دوغ